Hvad tilbyder Piledammen?

Det kan du blive meget klogere på ved at læse videre på denne side. 

Hvad tilbyder Piledammen?

Personalet holder til på Piledamsvej nr. 11 mens beboerne bor i lejligheder på Piledamsvej nr. 7. Der er ca. 25 meter mellem stederne. Der er døgndækning med personale. Nattevagter har rådighedsvagt og kan vækkes ved aktut behov.
Der er et hyggeligt hus til personale og beboere med et køkkenområde, spisebord, kontor og stue, hvor vi mødes til samvær, samtaler, spisning og møder. I overetagen har vi et samtalerum samt nattevagts værelse. I kælderen har vi et samtalerum/kontor.
Vi tilbyder beboeren fælles morgenmad og aftensmad hver aften. Alle beboere får medansvar for tilberedning af måltiderne. Der tilknyttes kontaktperson til hver beboer, som følger op på udviklingen og handleplanen.
Beboeren kan altid kunne komme i kontakt med en ansvarlig voksen.

Vi vil

 • Vejlede og støtte beboeren i nødvendigt omfang.

 • Medvirke til at afklare arbejds- og uddannelsesmuligheder.

 • Støtte og vejledning i forhold til almindelig dagligdags livførelse.

 • At møde beboeren med tillid, anderkendelse og engagement.

 • Arbejde på at undgå isolation og motivere for deltagelse i samfundet.

 • Praktisk hjælp og sikkerhedsnet når noget går galt.

 • Overblik over økonomi og økonomi styring.

 • Fælles morgenmad og aftensmad i huset.

 • Etablering af fritidsaktivitet/aktivitetstilbud.

  Ved alle forløb skrives status rapport hver 6. måned. I forbindelse med dette, evalueres målene med beboeren. som skal være aktivt deltagende i udarbejdelse af mål og metoder.

  Målsætning og værdigrundlag

  Målsætningen er at beboeren under forløbet i Piledammens lejlighed afklares i forhold til fremtidig boform – en selvstændig bolig eller en bolig i mere beskyttet miljø.
  Beboeren skal opleve sig anderkendt, støttet og vejledt tilpas, således vedkommende føler sig ansvarlig og medvirkende i sin forsatte udvikling og livsførelse. Vi vil styrke den enkeltes selvværd og selvstændighed. Beboeren skal støttes så lidt som muligt og så meget som nødvendigt.
  Piledammen vil arbejde målrettet med understøttelse af beboerens handleplan, som er udarbejdet med beboeren og handlekommunen.
  Der er tale om et gennemskueligt, fleksibelt og individuelt tilrettelagt udviklingsforløb.

  Piledammen værdigrundlag:

  Ethvert ungt menneske skal ses som et unikt væsen med behov for at få netop den støtte,omsorg, struktur og anerkendelse, som han/hun har brug for.

  Beboeren har krav på, at blive set og hørt, at blive mødt af og samarbejde med tillidsvækkende og stabile rummelige voksne, som vil dem det bedste. Enhver ung har ressourcer og skal støttes og guides i at udfolde disse ressourcer til gavn for egen udvikling – på en værdig, tryg og respektfuld baggrund.

  Vi tror på, at ethvert menneske har en iboende lyst til at klare  sig selv. Vi arbejder udfra en psykodynamisk, holistisk og humanistisk tilgang. Vi ved , at det er muligt at reparerer psykiske ar og skader via relationer og nye erfaringer.  Vi vil ikke kun  behandle symptomer, men behandle det, der ligger til grund for symptomerne.

  Metode

  Vores altafgørende indsats vil ligge på skabelse af en tillidsfuld og tryg relation, der øger selvstændighed og selvværd og undgåelse af isolation.

  • Vi arbejder udfra den enkelte beboers aktuelle livssituation – og udfra de ressourcer vedkommende har og som han/hun kan udvikle.

   Vi har en dynamisk, holistisk og terapeutisk tilgang til beboerne.