Til beboere

Alt det der kan være rart at vide, når du bliver beboer på Piledammen

Det allervigtigste, som beboer på Piledammen, er at du vil få en oplevelse af at have indflydelse på eget liv – at vi ser hinanden som medspillere og ikke modspillere.

Ledsagelse

Vi vil gerne ledsage dig til læge, sygehus, psykiatri, jobcenter og andet efter aftale. Hvis du gerne vil have personale med, skal aftalen laves sammen med personalet. På den måde, sikrer vi bedst, at det ikke bryder ind i dagsplanen for den dag. Piledammen har ingen bil til rådighed. Heldigvis ligger Piledammen centralt i Kolding, så meget vil vi kunne gå til (jobcenter, læge, psykiatri mm). Ved aftaler i andre byer, bruger vi flextaxa eller offentlig transport.

Familiesamtaler

Vi vil gerne støtte dig i kontakten til dit netværk og tilbyder efter ønske familiesamtaler.

Besøg

Du kan få gæster og besøg i din lejlighed, dog må det ikke gå ud over din deltagelse i de planlagte aktiviteter og pædagogiske planer. Du skal tage hensyn til dine naboer i forhold til larm.

Madlavning

Du vil få ”køkkentjansen” en gang ugentlig. Dvs. at du står for at lave morgenmad en morgen og aftensmad til de fælles måltider en anden dag. Du står også for at få ryddet op efter måltiderne. Du vil naturligvis få den støtte fra personalet, som du har brug for.

Madplan

Der laves madplan for et par uger ad gangen. Vi gør det i fællesskab. Aftensmaden skal være varieret, dvs. at vi ikke får samme mad to gange i samme uge og at der skal være grønt til hvert måltid.

Fælles indkøb

Vi handler madvarer og andre fælles fornødenheder ind over nettet to gange ugentlig. En gang om ugen handler vi i fysisk butik. Du vil blive en del af dette.

Bostøtten i lejligheden

Du vil få et ugeskema, hvor det er aftalt hvilke dage og hvilket tidsrum, du får støtte i din egen lejlighed. Støtten kan bestå af oprydning, rengøring, vasketøj, indkøb og mad.

Kontaktperson

Du får en fast kontaktperson som du skal have samtale med 1 x ugentlig. I vil arbejde med de udviklingspunkter, der er vigtige for dig, og punkter der er beskrevet i den kommunale handleplan. Du og din kontaktperson vil lave dit ugeskema, hvor du får hjælp til praktiske opgaver, økonomistyring, men også tid til at snakke om de ting der må fylde i øvrigt.

Beboermøde

En gang om ugen er der beboermøde. Varigheden er ca. 30 min. På beboermødet vil der være info fra personalet samt de punkter du eller de andre beboere vil have på. Der bliver skrevet referat af beboermødet af en af beboer. Der vil være støtte til dette i det omfang du har behov for det.

Weekend

I weekenderne har du fri. Der er ingen behandlingsaktiviteter eller kontaktpersonsamtaler, men der vil være personale til stede, som du kan få hjælp og støtte af. Der er mulighed for at deltage i brunch søndag formiddag ved tilmelding. Det er personalet, der laver brunch.

Udslusning

Piledammen har også plads til beboere i udslusning. De beboere, der er i udslusning, deltager ikke i behandlingsaktiviteter eller dagligdagen. De deltager heller ikke i morgenmad og aftensmad. Det er beboere, der er færdigbehandlet og har brug for støtte til at flytte i selvstændig bolig udenfor Piledammen.

Dagligdagen på Piledammen

8.30 Stå op.
Hvis det er en hjælp for dig, vækker vi dig gerne ved enten at ringe til dig, sms eller banke på din dør.

9.00-9.30 Fælles morgenmad i personalehuset.
En beboer laver mad (går på skift ml beboere), dækker bord, rydder op. Man får den nødvendige støtte af personale.

9.30 Rydde op efter morgenmad.
En beboer står for dette (går på skift mellem beboere). Nødvendig støtte gives af personale.

10.00-11-00 Faste behandlingsaktiviteter.
Mandag, onsdag og fredag: Træning i nærliggende træningscenter. Du får lavet et personligt program, så du får mest ud af træningen og der bliver taget hensyn til eventuelle skavanker. Personale er med til træning.
Tirsdag og torsdag: Mulighed for NADA-behandling (øreakupunktur) i personalehuset.

12.00-12.30 Personalet har pause.

12.30-15.00 Mulighed for Individuelle behandlingsaktiviteter.
Kontaktpersonssamtale, støtte til ADL-opgaver i lejligheden, støtte til indkøb, evt. andet, – aftales individuelt.

Kl. 17.00 Den beboer, der skal lave aftensmad, starter på dette.
Støtte fra personalet i det omfang, det er nødvendigt.

Kl. 18.00 Fælles aftensmad i personalehuset.
Beboer, der har lavet aftensmad, rydder op efter aftensmad. Alle tager selvfølgelig selv deres service i opvaskemaskinen.

Kl. 19-19.30 Personalet holder pause i huset nr. 11

Kl. 19.30 er sat af til fritid
– du kan være for dig selv i din lejlighed, være i huset nr. 11 til hyggesnak, kreative aktiviteter, stille hygge, gåtur mm.

Kl. 21.15 huset nr. 11 skal forlades senest kl. 21.15 og du skal gå til din lejlighed.